succes

Seks skridt til succes i ældreplejen

Jeg har gennem længere tid opsøgt plejehjem, der har succes med at give deres beboere en værdig og indholdsrig sidste tid.


Jeg har set og fået fortalt, hvad de gør, og hvorfor de gør det.


Og jeg har fundet fællestræk, som er helt afgørende for at lykkes. Der er seks elementer, som går igen.

1.  Solidt forankret værdigrundlag og strategi

Man kommer kun derhen, man gerne vil, hvis man har kompas og retning. Et relevant værdigrundlag er kompasset, og en forståelig strategi sætter kursen. Begge dele skal være solidt forankret og accepteret i hele værdikæden fra byråd over kommunal administration til ledelse og medarbejdere på det enkelte plejehjem.


2.  Stærk, inspirerende ledelse

Plejehjemmets leder er altafgørende for at skabe succes. En engagerende, motiverende, delegerende og tillidsskabende leder er en ubetinget nødvendighed. Lederen skal desuden have frihed, råderum og beslutningskompetence til at udfylde sin lederrolle.


3.  Respekt, tillid og afstemte forventninger

Samarbejdet og samspillet mellem alle involverede – ledere, medarbejdere, plejehjemsbeboere, pårørende og andre nøgleinteressenter skal fungere. Respekt og tillid mellem parterne og ikke mindst afstemte, realistiske forventninger i alle forhold er det, der sikrer gode relationer og eliminerer konflikter.

Sideløbende har jeg kunnet sammenligne med mine dårlige oplevelser på det plejehjem, jeg kom som pårørende i 4 år.


Her var mangelfuld og usynlig ledelse, manglende eller ukoordinerede processer, mangel på samarbejde mellem relevante instanser, spild af tid, misforståelser, forvirring og manglende ansvarsfølelse dagens orden.


Hvor kunne de lære meget af disse seks elementer:

4.  Optimerede processer og rutiner

De fleste plejehjem har en lang række arbejdsopgaver, som gentages ofte. Det kan også være overlevering af delopgaver fra et led i kommunens/plejehjemmets værdikæde til det næste. Det er opgaver, der bare skal fungere hver gang. Veldefinerede og accepterede processer og rutiner er afgørende for, at det faktisk lykkes.


5.  Den rigtige adfærd

Når værdier, strategi og processer er definerede, så er det næste skridt at blive enige om, hvilken adfærd der matcher det, som kommunen og plejehjemmet ønsker. Det er vigtigt, at alle involverede er enige om, hvilken adfærd der er den mest hensigtsmæssige i dagligdagens forskellige arbejdssituationer.


6.  Konstant læring

Plejehjemmet skal have et lærende miljø, hvor medarbejdernes interesser og evner stimuleres, og deres forskellige talenter og potentialer bringes i spil på en måde, der matcher omverdenens skiftende krav og institutionens behov.


Åbenhed over for nye ideer, nye løsninger, erfaringsudveksling og inspiration – ikke kun internt og på tværs af egen organisation, men også udefra - er væsentlige elementer.


Siden serviceres af Doris Hviid

Fænøsund Park 4

5500 Middelfart

+45 3027 6797

mail@vaerdighed.dk